Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında

ORHUN’DAN ANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU

1-7 Haziran 2018/Ulanbator – MOĞOLİSTAN

 

Moğolistan Milli Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü Türkoloji Anabilim Dalı Başkanlığınca 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında Moğolistan Milli Üniversitesi ev sahipliğinde, T.C. Ulanbator Büyükelçisi Sayın Ahmet Yazal’ın himayelerinde; Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesinin ortaklığı; TİKA ve Yunus Emre Enstitüsünün işbirliğiyle Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da “Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu” başlıklı bir bilgi şöleni düzenlenecektir.

Başta Orhun yazıtları olarak adlandırılan Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk yazıtları olmak üzere pek çok Eski Türkçe yazıta ve esere ev sahipliği yapan Moğolistan coğrafyası Eski Türk dili ve tarihi çalışmaları açısından son derece önemlidir. Hun, Köktürk ve Uygurlar başta olmak üzere pek çok Türk topluluğunun yaşadığı ve insanlığa ölümsüz eserler bıraktığı bu kutsal topraklarda bulunan eserler ile ilgili olarak pek çok bilim insanı birbirinden değerli çalışmalar yapmıştır. Sürekli yeni keşiflerle bilim insanlarını heyecanlandıran, her karış toprağı tarih kokan bu mümbit topraklarda yapılması gereken pek çok bilimsel çalışma olduğu malumdur. Düzenlenecek sempozyumun gayesi de bu çalışmalara bir nebze olsun katkı sunmaktır. Sempozyumda temel amaç, Türk ve Moğol bilim insanları başta olmak üzere, Türkoloji sahasında çalışan akademisyenleri bir araya getirerek alanla ilgili birikimleri paylaşarak ortak çalışmalara zemin hazırlamaktır. Bu amaç gerçekleştirilebilirse Atayurt’tan Anadolu’ya sağlam bir köprü kurulmuş, pek çok ortak çalışmanın yolu açılmış olacaktır. Sempozyumdaki amaçlardan birisi de bu coğrafyada yaptıkları çalışmalar ve yetiştirdikleri öğrencilerle Türkolojiye hizmet eden Moğolistan Milli Üniversitesi Asya Araştırmaları Bölümü Türkoloji Anabilim Dalı’nı Türkoloji camiasının ilgi ve dikkatlerine sunarak, bu birimin tanınırlığını artırıp hak ettiği ilgiyi görmesine vesile olmaktır.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin bir başka toplantıda sunulmamış; makale, kitapta bölüm,  ya da bir çalışmanın bölümü, alt başlığı vs. şeklinde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sempozyum sayfasında sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı olmayıp sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir.

Konuyla ilgili bilim insanlarını 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında Moğolistan’da ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bildiririz.

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu