Bilim Kurulu

Ahmet Bican Ercilasun Prof. Dr. Gazi Üniversitesi (Emekli)
Ahmet Buran Prof. Dr. Fırat Üniversitesi
Ali Akar Prof. Dr. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Batmaa Vançaaray Prof. Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Battulga Tsend Prof. Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Bilal Yücel Prof. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi
Bilgehan Atsız Gökdağ Prof. Dr. Kırıkkale Üniversitesi
Bold Luvsandorj Akad. Dr. Moğolistan Bilimler Akademisi, Dil ve Edebiyat Enstitüsü
Cengiz Alyılmaz Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi
Ceval Kaya Prof. Dr. Ardahan Üniversitesi
Delgerjargal Pürevsüren Prof. Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Dursun Yıldırım Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi (Emekli)
Ercan Alkaya Prof. Dr. Fırat Üniversitesi
Ekrem Arıkoğlu Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
Elisabetta Ragagnin Prof. Dr. Free University of Berlin/Ca’Foscari University of Venice
Emine Yılmaz Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
Erhan Aydın Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Erol Öztürk Prof. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ferit Yusupov Prof. Dr. Kazan Federal Üniversitesi
Ferruh Ağca Prof. Dr. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Funda Toprak Prof. Dr. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Günay Karaağaç Prof. Dr. İstanbul Aydın Üniversitesi
Gürer Gülsevin Prof. Dr. Ege Üniversitesi
H. Ömer Karpuz Prof. Dr. İstanbul Kültür Üniversitesi
Hatice Şahin Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi
Hülya Arslan Erol Prof. Dr. Gaziantep Üniversitesi
İsmet Çetin Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
Juliboy Eltazarov Prof. Dr. Semerkant Devlet Üniversitesi
Kerime Üstünova Prof. Dr. Uludağ Üniversitesi
Leyla Karahan Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
M. Fatih Kirişçioğlu Prof. Dr. Gazi Üniversitesi
Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mesut Şen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi
Mustafa Argunşah Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi
Mustafa Öner Prof. Dr. Ege Üniversitesi
Nevzat Özkan Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi
Nurettin Demir Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
Oçirhuyag Baldorj Prof. Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Osman Mert Prof. Dr. Atatürk Üniversitesi
Ömür Ceylan Prof. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Özkul Çobanoğlu Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi
Ramiz Asker Prof. Dr. Bakü Devlet Üniversitesi
Saule Erjanova Prof. Dr. Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi
Şerif Ali Bozkaplan Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi
Taşpolot Sadıkov Prof. Dr. Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi
Törbat Tsagaan Prof. Dr. Moğolistan Bilimler Akademisi, Tarih ve Arkeoloji Enstitüsü
Tuncer Gülensoy Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi (Emekli)
Turan Gökçe Prof. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Vahit Türk Prof. Dr. İstanbul Kültür Üniversitesi
Y. Mustafa Keskin Prof. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Yavuz Akpınar Prof. Dr. Ege Üniversitesi (Emekli)
Zeki Kaymaz Prof. Dr. Ege Üniversitesi
Zikri Turan Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi
Anıl Yılmaz Doç. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Bülent Gül Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi
Dilek Ergönenç Akbaba Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
Feyzi Ersoy Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
Galip Güner Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi
Halit Karatay Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Kürşat Öncül Doç. Dr. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Levent Düzcü Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Mehmet Kurudayıoğlu Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Meral Ozan Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Murat Ceritoğlu Doç. Dr. Ankara Üniversitesi
Nuran Özlük Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ozan Yılmaz Doç. Dr. Sakarya Üniversitesi
Ömer Metin Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rysbek Alimov Doç. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Serkan Şen Doç. Dr. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Yavuz Kartallıoğlu Doç. Dr. Gazi Üniversitesi
Ankhbayar Danuu Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Aslıhan Dinçer Yrd. Doç. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Azzaya Badam Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Bilge Kaya Yiğit Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Fatma Albayrak Yrd. Doç. Dr. Lefke Avrupa Üniversitesi
Gerelmaa Namsray Dr. Moğolistan Milli Üniversitesi
Hanife Özer Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Metin Akyüz Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ömer Yağmur Yrd. Doç. Dr. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sinan Güzel Yrd. Doç. Dr. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
Yasin Şerifoğlu Yrd. Doç. Dr. Kastamonu Üniversitesi