Kabul Edilen Bildiriler

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında

ORHUN’DAN ANADOLU’YA ULUSLARARASI TÜRKOLOJİ SEMPOZYUMU

1-7 Haziran 2018/Ulanbator – MOĞOLİSTAN

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

 

A NEW TYPE OF THE MEMORIAL COMPLEX OF THE MIDDLE AGES INNER ASIAN NOMADS

Dr. (Ph.D) Enkhtur ALTANGEREL

ADLANDIRMA VE TERİMLEŞTİRME SORUNU BAĞLAMINDA “TÜRK ALFABESİ” TERİMİ

 Prof. Dr. Ahmet Buran

ALTAY DİLLERİ TİPOLOJİSİNDE ORTAK BİR DİLBİLGİSEL KATEGORİ: YİNELEME 

Arş. Gör. Mustafa Ağca

AMERİKAN YEREL BASININDA MOĞOL VE TÜRK FENOTİPLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER (XIX. YÜZYIL SONLARI-XX. YÜZYIL BAŞLARI)

Arş. Gör. Tevfik Orkun Develi

ASHINA SIMO, A TURK

Wurigenbaoyin

ATEBETÜ’L HAKAYIK’TA SÖZ YAPIMI

Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ

BAŞKURT TÜRKÇESİNDE DOĞA OLAYLARI İLE İLGİLİ KELİMELER VE METAFORLAR

Dr. Nigâr Kalkan

BİLİNEN İLK TÜRK ALFABELERİNİ OLUŞTURAN DAMGALAR VE MOĞOLİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE GELENLER

Doç. Dr. Mustafa Aksoy

BİR TEMAS BÖLGESİ OLARAK HEMEDAN 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Atıcı

ÇUVAŞ TÜRKLERİNİN TELİF DESTANLARINDA KİŞİ ADLARI

Doç. Dr. Bülent Bayram

DERLEME SÖZLÜĞÜ’NDE GEÇEN “SABAN” İLE İLGİLİ KELİMELER

Doç. Dr. Mehmet Yastı

DIVANÜ LÛGAT-IT-TÜRK’TE GEÇEN SÖZCÜKLERİN ALTAY DİLLERİNDE YAŞAYAN ÖRNEKLERİ ÜZERİNE

Öğrt. Gör. B. Ariyajav

DİLİ DİZGE OLARAK GÖRMENİN DİL İNCELEMELERİNİ YÖNLENDİRİŞİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Kerime Üstünova

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’TEKİ HİKMETLER HAKKINDA 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya

DİVANÜ LÜGATİ’T-TÜRK’ÜN YAZILIŞ GEREKÇESİ HAKKINDA

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

DÖRT KARE YAZMA YÖNTEMİNİN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN B2 DÜZEYİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN YAZMA BAŞARILARINA VE YAZMA ÖZYETERLİKLERİNE ETKİSİ

Okt. Hüseyin Karabuğa

 EBÜZZİYÂ TEVFÎK’İN “NE EDÂT-I NEFYÎ HAKKINDA TETEBBUÂT” ADLI ESERİ ÜZERİNE 

Arş. Gör. Gamze Mutlu

EL- İDRÂK HAŞİYESİ’NDEN YETERİ KADAR YARARLANABİLİYOR MUYUZ? 

Prof. Dr. Zeki Kaymaz

ENGÜŞT-BER-DEHEN: HAYRET DUYGUSUNUN OSMANLI DÖNEMİ METİNLERİNDEKİ TEMSİLİ ÜZERİNE

Yrd. Doç. Dr. Başak Öztürk Bitik

“ESKİ TÜRK-MOĞOL KİŞİ ADLARI”NIN TRANSKRİPSİYON VE TERCÜME SORUNLARI

Prof. Dr. Tuncer Gülensoy

ESKİ TÜRK YAZITLARINDA VE METİNLERİNDE MİZAH

Ergün Veren  

ESKİ TÜRKÇE “BALIK” SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE YENİ BİR ETİMOLOJİ DENEMESİ 

Prof. Dr. Mehmet Vefa Nalbant

ESKİ TÜRKÇEDE BİTİG ADLARI 

Arş. Gör. Kenan Azılı

ESKİ TÜRKÇEDE EŞMERKEZLİ BİRLEŞİK SÖZCÜK YAPILARI

Yrd. Doç. Dr. İsa Sarı

ESKİ TÜRKÇEDEKİ HESAPLA İLGİLİ SÖZ VARLIĞI VE ESKİ TÜRKLERDEKİ HESAP KÜLTÜRÜ ÜZERİNE

Yrd. Doç. Dr. Şermin Kalafat

ESKİ TÜRKÇEDEKİ YALANCI EŞ DEĞER KELİMELERİN TATAR VE KAZAK TÜRKÇELERİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ 

Doç. Dr. Cihan Çakmak

ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE ÖZ “VADİ”

Yrd. Doç. Dr. Ferdi Güzel

ESKİ TÜRKÇEDEN OĞUZCAYA SAKLANTILAR

Prof. Dr. Ali Akar

ESKİ UYGURCA METİNLERDE ‘TÜRK’ VE TÜREVLERİ

Dr. Hüseyin Yıldız

ESKİ UYGURCADA KATLAMA ZARFI OLARAK EŊİM SÖZCÜĞÜ

Prof. Dr. Ferruh Ağca

FÂİK REŞÂD VE ALİ NAZÎMÂ’NIN ATASÖZLERİ SEÇKİSİ ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. İsmail Avcı

FARSÇA-TÜRKÇE SÖZLÜK CAMİ’Ü’L-FÜRS’ÜN SÖZ VARLIĞI VE DİL BİLGİSİ AÇIKLAMALARI ÜZERİNE

Prof. Dr. Hatice Şahin

 GÖÇEBE DÜŞÜNCENİN İZİNDE: NİETZSCHE’NİN FELSEFESİNDEN ORHUN YAZITLARINA BAKMAK 

Doç. Dr. Buket Korkut Raptis

GÖKTÜRK YAZITLARINDAKİ GUN / GÜN /(G)ÜN ÇOKLUK EKİ ÜZERİNE 

Prof. Dr. Alimcan İnayet

HACI BEKTAŞ VELİ VELÂYET-NÂMESİ’NDEKİ MOĞOLLARLA İLGİLİ BİLGİLERİN TARİHİ BİR PERSPEKTİFLE İNCELENMESİ

Doç. Dr. Hamiye Duran

İKİ DİLLİ ORTAMDA TÜRKÇENİN ANADİLİ OLARAK KORUNUMU: BATI TRAKYA ÖRNEĞİ

Ntilek Osman

İLHANLILARDA ULU BİTİGÇİNİN GÖREVİ VE ÖZELLİKLERİ

Доктор (Ph.D) Д.Анхбаяр

İLK KURAN TERCÜMESİNDE ALINTI SÖZLERİN İŞLETİME SOKULMASI

Prof. Dr. Vahit Türk

İSMAİL GASPIRALI’YA GÖRE TÜRK DİLİNİN TARİHİ SEYRİ

Prof. Dr. Yavuz Akpınar

JOHANN CHRİSTOPH ADELUNG’UN MİTHRİDATES (1806) ADLI ESERİNDE TÜRKÇE MALZEME: RABBİN DUASI METNİNİN TÜRKÇE DEĞİŞKELERE ÇEVİRİLERİ

Yrd. Doç. Dr. Sinan Güzel

 “KARA BODUN”UN “KARA”SI ÜZERİNE

Prof. Dr. Süer Eker

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE ÇIÇA VE TUTAŞI SÖZCÜKLERİ ÜZERİNE 

Prof. Dr. Funda Toprak

KARAY TÜRKÇESİNDEKİ -Adoğoç ve -GAçoḫ EKLERİ ÜZERİNE 

Doç. Dr. Hüseyin Durgut

KARI, KARI-; KOCA, KOCA-  SÖZCÜKLERİNİN CİNSİYET AYRIMINA KÖKENBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel Bayraktar

KAZAK ATASÖZLERİNİN ÖGE SENTAGMASI

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

KIPÇAK LEHÇELERİNDE “MUNAW”  VE “ANAW” ZAMİRLERİNİN GÖRÜNÜMÜ

Doç. Dr. Dilek Ergönenç Akbaba

KIRIM TATARCASINDA -sIrA YAPIM EKİ

Prof. Dr. Zühal Yüksel

KLASİK DÖNEM OSMANLI TARİH YAZIMINDA MO ĞOL İMGESİ 

Yrd. Doç. Dr. Yunus İnce

KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MOĞOL/MOĞOLÇİN 

Prof. Dr. Ömür Ceylan

KOREAN KIM JANGHEE, WHO MARRIED WITH ELCHIN FROM KHANGLI TRIBE IN THE MONGOL EMPIRE

Yang Hyesuk (Ph.D)

KÖK TÜRK VE UYGUR YAZITLARINDA PROPAGANDA 

Dr. Tuba Tombuloğlu

KÖKTÜRK ABİDELERİNDEKİ FARKLI OKUYUŞLAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan

KÖKTÜRK HARFLERİNİN GÜNÜMÜZDE KULLANILMASI İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR VE ÇAĞDAŞ TÜRK DAMGALARI 

Gökbey Uluç

KÖKTÜRK YAZITLARINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİ AĞIZLARINA UZANAN BAZI FİİLLER 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Turan Doğan

KÖKTÜRKÇE İSİ ~ KİSİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Ceval Kaya

KÖL TİGİN ANITINA BİR DESTAN METNİ OLARAK YAKLAŞMAK 

Prof. Dr. Salahaddin Bekki

KUMAN VE KIRIM TATAR TÜRKÇELERİNİN ORTAK SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE 

Dr. Işılay Işıktaş Sava

KUMAN, ERMENİ KIPÇAK VE KARAY TÜRKÇELERİNİN SES BİLGİSEL FARKLILIKLARI 

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Öztürk

KUTADGU BİLİG’DE TASAVVUFÎ UNSURLAR VE SONRAKİ DÖNEMLERE AKTARILMASI

Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin

KUTADGU BİLİG’DE SOFRA KÜLTÜRÜ 

Gökçe Bulut

KÜL TİGİN ABİDESİNİ BİR “METİN-CÜMLE” OLARAK OKUMAK

Prof. Dr. A. Mevhibe Coşar

LADY MARY WORTLEY MONTAGU’NÜN “TÜRKİYE MEKTUPLARI ” VE CLAUDE FARRÈRE’İN “TÜRKLERİN MANEVİ GÜCÜ” ADLI ESERLERİNDE TÜRKİYE VE TÜRKLER

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Tekin

MACARİSTAN’DA MOĞOL ARAŞTIRMALARINDA BİR ÖNCÜ: SZENTKATOLNALI GÁBOR BÁLİNT VE TÜRKÇE-MACARCA-MOĞOLCA DİL İLİŞKİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI (MACAR KAYNAKLARINA GÖRE)

Prof. Dr. Melek Çolak

MANAS DESTANI’NIN SAGIMBAY ORAZBAKOV VARYANTINDA “TÜRKLÜK” KAVRAMI İLE İLGİLİ KÜLTÜREL BELLEK AKTARIMI VE RADLOFF TARAFINDAN DERLENEN VARYANTLA MUKAYESESİ

Prof. Dr. Naciye Ata Yıldız

MANGHOL-UN NİUÇA TOBÇA’AN (MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ) ADLI ESERDE TÜRK MİT VE DESTAN UNSURLARI

Prof. Dr. İsmet Çetin

METAFORLARIN IŞIĞINDA TÜRKÇENİN KADİM METİNLERİ ORHUN YAZITLARINI YENİDEN OKUMAK

Yrd. Doç. Dr. Nagehan Uçan Eke

MOĞOL ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENME BAŞARILARI VE DİL BECERİLERİ İLGİLİ ALGILARI

Prof. Dr. Halit Karatay – Dr. Nurettin Kartallıoğlu

MOĞOL ÖĞRENCİLERİN TÜRKİYE’YE ALIŞMA VE TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLER

Prof. Dr. Halit Karatay

MOĞOLCA BİR KELİMEDEN TÜRKÇE BİR DEYİME: KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA CEBE SATMAK DEYİMİ 

Doç. Dr. Ozan Yılmaz

MOĞOLCA VE TÜRKÇEDE TAMAMLAMA BİLDİREN BİRLEŞİK FİİL YAPILARI

Доктор (Ph.D) Н.Гэрэлмаа

MOĞOLCA, NİÇİN TÜRKÇEYE EN YAKIN DİLDİR?

Prof. Dr. Feyzi Ersoy

MOĞOLCANIN TUVACAYA ETKİSİ

Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu

MOĞOLİSTAN’DA 2017 YILINDA BULUNAN “URTYN GOL” YAZITI ÜZERİNE

Prof. Dr. Battulga Tsend

MOĞOLİSTAN’DAKİ RUNİK YAZITLARDA GEÇEN BİR IRMAK ÜZERİNE

Доктор (Ph.D) Б.Аззаяа

MOĞOLİSTAN’DAN GAGAUZ YERİ’NE UZANAN ŞAMANİZM İZLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Nina Petrovici

MOĞOLİSTAN’IN ASLAN KIŞLAK BÖLGESİNDEKİ TÜRK ESERLERİ: YAZITLAR-KAYA RESİMLERİ-TAMGALAR

Doç. Dr. Şaban Doğan

MOĞOLLARIN GİZLİ TARİHİ’NDE CENGİZ HAN’A ATFEDİLEN GÜVEN VE SADAKAT VURGUSU

Bilen Yılmaz

NİHAL ATSIZ’IN RUH ADAM VE OĞUZ ATAY’IN TUTUNAMAYANLAR ROMANLARINDAKİ ANLATIM TEKNİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Hatice Gökçe Aydın

OĞUZ GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE SIFAT 

Okt. Sebahat Armağan

ON THE CHARACTERISTICS OF WAR BETWEEN INNER ASIAN PASTORAL NOMADS

Dr. (Ph.D) Bilegt Luvsanvandan

ORHUN YAZITLARI VE DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDEKİ DEYİMLER ÜZERİNE

Arş. Gör. Burcu Sıbıç

ORHUN YAZITLARINA BELAGAT PENCERESİNDEN BAKMAK

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Tanç

ORHUN YAZITLARINDA AD AKTARMALARININ ANLATIMDAKİ GÜCÜ 

Prof. Dr. Hülya Savran

 ORHUN YAZITLARINDA EŞDİZİMLİLİK

Doç. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy

ORHUN YAZITLARINDA SIFAT-İSİM EKLERİ 

Yrd. Doç. Dr. Yasin Şerifoğlu

ORHUN YAZITLARINDAN KİTAB-I DEDEM KORKUD’A “ALP” VE “BİLGE” TİPOLOJİSİ ÜZERİNE 

Prof. Dr. Ali Duymaz

ORHUN’DAN ANADOLU’YA KADIN AKRABALIK İSİMLERİ  

Prof. Dr. Jale ÖztürkOkt. Sadiddin Öztürk

ORHUN’DAN KÂŞGAR’A “YOL”UN ANLAMI

Prof. Dr. Abdullah Kök

ORTA ASYA’DAN ANADOLU’YA TÜRK’ÜN GÖÇÜNÜ KONU ALAN BİR OYUN: AKIN 

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Karaburgu

ÖZBEK DİLİNİN TARİHÎ DÖNEMLERİNİN TASNİFİ ÜZERİNE 

Prof. Dr. Fatma Açık

RENK ADLARININ KAYNAĞI

Yrd. Doç. Dr. Arzu Yıkılmaz

RİSÂLE-Yİ VÂLİDİYYE TERCÜMESİ’NDEKİ TASAVVUF MAZMUNLARI ÜZERİNE

Prof. Dr. Bilal Yücel

SON DÖNEM ÇAĞATAY TÜRKÇESİ METİNLERİNDE GEÇEN MOĞOLCA KELİMELER 

Arş. Gör. Nuray Tamir

“SU” SÖZCÜĞÜNÜN ETİMOLOJİSİ VE “SU” İLE İLİŞKİLENDİRİLEN FARKLI SÖZCÜKLERE YÖNELİK ORTAK KÖK ARAYIŞI 

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Kaan Yalçın

TARİHÎ VE ÇAĞDAŞ LEHÇELERDE “BİR” İŞARETLEYİCİSİNİN SÖZ DİZİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Leylâ Karahan

TARİHÎ, EDEBÎ VE KÜLTÜREL BİR METİN OLARAK ORHUN YAZITLARI

Yrd. Doç. Dr. Aysun Dursun

TATAR TÜRKÇESİNİN AĞIZLARI VE TATAR DİYALEKTOLOJİ ATLASI ÜZERİNE

Prof. Dr. Ercan Alkaya

“teŋri” KELİMESİNİN KUTADGU BİLİG’TEKİ KAVRAM ALANI VE BUNLARIN ESMAYI HÜSNADAKİ KARŞILIKLARI

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Öztürk

TUNCER GÜLENSOY’UN MONGOLİSTİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yrd. Doç. Dr. Birol İpek

TÜRK BENGÜ TAŞLARI ÜZERİNDE GENEL BİR DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun

TÜRK DESTAN VE YAZITLARINDA İDEAL DEVLET 

Doç. Dr. Mustafa Gökçe

TÜRK DESTANLARINDA KAHRAMAN EPİTETLERİ  (SIFAT KALIPLARI) 

Prof. Dr. Fatma Ahsen Turan

TÜRK DÜNYASINDA İLK AKADEMİK TERMİNOLOJİ VE İMLA KLAVUZU ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. M. Fatih Kirişçioğlu

TÜRK KAĞANLIĞI DÖNEMİNDE ÇOK BAĞLAMLI KÜL TİGİN BENGÜ TAŞ YAZMASI BİTİĞİ

Prof. Dr. Dursun Yıldırım

TÜRK VE MOĞOL KÜLTÜREL MİRASINA TİKA’NIN KATKILARI

TİKA Koordinatörü Veysel Çiftçi

TÜRKÇE “–mIş(I)mIş” : KÖKTÜRKÇE “-mIşerinç”

Prof. Dr. Zikri Turan

TÜRKÇE ve MOĞOLCADA -b- ~ -g- İÇ SES DENKLİĞİ

Prof. Dr. Günay Karaağaç

TÜRKÇE VE MOĞOLCADA GÖRÜNÜŞ KATEGORİSİ 

Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu

TÜRKÇE VE MOĞOLCADA KÖKTEŞ SÖZCÜKLERİN OLUŞTURDUĞU BİRLEŞİK FİİL YAPILARI ÜZERİNE 

Doç. Dr. Bülent Gül – Yrd. Doç. Dr. Fatma Albayrak

TÜRKÇEDE “EŞ, KOŞ, TUŞ” SÖZCÜKLERİ VE +Ş ÇOKLUK EKİ 

Yrd. Doç. Dr. Nursel Dinler

TÜRKÇEDE ÇULGA- VE TÜREMİŞLERİ 

Arş. Gör. Melis Sezen Güneş

TÜRKÇEDEKİ YÜKLEMLEŞTİRİCİ “+/((y)I)/O/-” VE “OL-” BİÇİMBİRİMLERİ İLE ALTAY DİLLERİNDEKİ BENZERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Prof. Dr. H. Ömer Karpuz

TÜRKMEN TÜRKÇESİNDEKİ -ay/-äy PEKİŞTİRME EDATI VE GRAMATİKALLEŞMESİ ÜZERİNE 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN VE ÖRGÜN ÖĞRETİMLE VERİLEN TÜRK DİLİ DERSİNE YÖNELİK DURUM ÇALIŞMASI

Dr. Engin Ömeroğlu

WHERE IS TUΓU BALÏQ OF THE OΓUZ

ЭША. Munkhtulga RINCHINKHOROL

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE EDMODO KULLANIMINA DAİR BİR DURUM ÇALIŞMASI  

Arş. Gör. Ozan İpek

YAĞMA GELENEĞİ VE ESKİ TÜRKÇEDEN GÜNÜMÜZE “YAĞMA” KAVRAM ALANI 

Arş. Gör. Hanife Gezer

YAMA(MAK) SÖZCÜĞÜ ÜZERİNE

Okt. Yalçın Kulaç

YAZITLARIN RUHU

Prof. Dr. Aysu Ata

YENİ UYGUR TÜRKÇESİNDE BİRLEŞTİRME YOLUYLA KAVRAM KARŞILAMA 

Yrd. Doç. Dr. Aysun Demirez Güneri

АЛТАЙ ОВГИЙН ХЭЛНҮҮДИЙН ҮГИЙН ГАРЛЫГ ҮГИЙН УРТААР НЬ ХАРЬЦУУЛЖ СУДЛАХ АСУУДАЛД

Проф. О. Самбуудорж

АНГЛИ ХЭЛТ УЛС ОРНУУД ДАХЬ ТҮРЭГ СУДЛАЛ

Ц.Отгонсүрэн, Д.ТүВөгонсүрэн,

Б.БАЗЫЛХАНЫ ТҮРЭГ СУДЛАЛД ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР

Проф. Б.Алтангүл

БАРУУН МОНГОЛООС ШИНЭЭР ОЛДСОН ТАМГА ТЭМДЭГТИЙН ДУРСГАЛ

ЭША. Г.Анхсанаа

БНТУ, МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Проф. Ц.Гантулга (Ph.D)

БНТУ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛЭГТ ХӨТӨЛБӨРИЙН ӨНӨӨ БА ИРЭЭДҮЙ

Доктор (Ph.D) О.Бат-Амгалан

БНТУ-ЫН ИОРДАНЫ ХАРИЛЦАА

Б.Сүхбат

ДОМГИЙН БЭЛГЭДЭЛ ЗҮЙ : ӨНГӨРСӨН БА ОДООД ӨНГИЙГ ОНЦЛОХУЙ (МОНГОЛ, ТҮРЭГ ДОМГИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)

Дэд проф. Ч.Хулан (Ph.D)

ЗАВХАН АЙМГИЙН НУТАГ ДАХЬ ТҮРЭГИЙН ҮЕИЙН ЗАРИМ ДУРСГАЛ

Дэд проф. Д.Бүдсүрэн (Ph.D)

ЗАРАА ХОШУУНЫ ТҮРЭГ УЙГУР БУЛШНЫ ТУХАЙ

Доктор (Ph.D) Б.Анхбаяр

ЗАРИМ МОРЬТ ОРШУУЛГЫН УГСААТНЫ ХАМААРЛЫН АСУУДАЛД

Доктор (Ph.D) Өлзийбаяр Содном

ИХ МОНГОЛ УЛСЫН КАНЛИ АЙМГИЙН ЭЛЧИНТЭЙ УРАГ БАРИЛДСАН КОРЙӨ БҮСГҮЙ КИМ ЖАНХЫЙ

докторант Ян Хесүг

КОРЁГИЙН ВАНГИЙН ХАТАН КУТЛУГ КЕЛМИШ УГСАА ЗАЛГАМЖЛАГЧДЫГ БЭЛДСЭН НЬ

Г.Эрдэнэчимэг (Ph.D)

КУТАДГУ БИЛИГ СУРВАЛЖИЙН НЭГЭН ШАДЫН ТУХАЙ

ЭША. Л.Батбилэг

МОНГОЛ НУТАГ ДАХЬ ТҮРЭГИЙН ҮЕИЙН ЯЗГУУРТНЫ ТАХИЛЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН АНГИЛАЛЫН АСУУДАЛ

Доктор (Ph.D) Т.Идэрхангай

МОНГОЛ СОЛОНГОС ХЭЛНИЙ ХОЛБОЦ ҮГИЙН ХЭВ ШИНЖ  (THE TYPOLOGY OF COPULA IN MONGOLIAN AND KOREAN)

Доктор (Ph.D) Д.Уртнасан

МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ТҮҮХЭН АВИАЗҮЙН ХУВЬСАЛ БА ТҮРЭГ ХЭЛ

Доктор (Ph.D) С.Батхишиг

МОНГОЛ, ТҮРК ХЭЛНИЙ УТГАЗҮЙН АСУУДАЛ

Проф. Бадамдорж

МОНГОЛ, ТҮРК ХЭЛНИЙ ХЭМЖЭЭСТ ХЭЛЛЭГИЙН ТУХАЙ

Проф. А.Пүрэвжанцан (Ph.D)

МОНГОЛ, ТҮРЭГ, МАНЖААР СОЁЛЫН ҮГС

Проф. Базаррагчаа (Sc. D)

МОНГОЛ, УЙГУР ХЭЛНИЙ ТЭМЭЭНИЙ ХОЛБОГДОЛТ ЗАРИМ ҮГС

Дэд проф. Wuya (Ph.D)

МОНГОЛ-ТҮРЭГИЙН ТҮҮХ, СОЁЛЫН ХАРИЛЦАА (ЭРТ, ДУНДАД, ОРЧИН ҮЕ) ХЭМЭЭХ САЛБАРТ ТААРНА.

Илтгэлийн сэдэв

“МОНГОЛЫН НУУЦ ТОВЧООН” ДАХЬ НОХОЙН ДҮРСЛЭЛ БА ДУНДАД ЗУУНЫ НОХОЙН ҮҮЛДЭРИЙН ТУХАЙД

ЭША. Г.Батболд

МОНГОЛЫН ТҮРЭГ СУДЛАЛ

Проф. Л.Болд (Sc.D)

МОНГОЛЫН ҮНДЭСНИЙ МУЗЕЙН ТҮРЭГИЙН ҮЕИЙН ЦУГЛУУЛГЫН ДЭЭЖЭЭС

Ц.Эгиймаа (Ph.D)

МОНГОЛЫН ЭРТНИЙ ХҮН АМЫГ ГАВЛЫН ХЭМЖИЛТИЙН БУС ШИНЖЭЭР СУДАЛСАН ДҮН

Проф. М.Эрдэнэ (Ph.D)

ӨНӨӨГИЙН ЗАЛУУЧУУДЫН БНТУ-ЫН ТАЛААРХ ТӨСӨӨЛӨЛ

Д.Энхжаргал

РУНИ БИЧГИЙН ДУРСГАЛД ТОХИОЛДОХ ТУВА, КАЗАХ ХЭЛЭНД ХАДГАЛАГДАН ҮЛДСЭН ҮГСИЙН ТУХАЙ

О. Гантуул

РУНИ БИЧГИЙН НЭГЭН ШИНЭ ҮСЭГ ТЭМДЭГТИЙН ТУХАЙ

Дэд проф. Ю.Болдбаатар (Ph.D)

СОЁЛЫН ӨВИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВӨӨС МОНГОЛ НУТАГ ДАХЬ ЭРТНИЙ ТҮРЭГИЙН ДУРСГАЛУУДЫГ ХАДГАЛЖ ХАМГААЛАХ ТАЛААР ХИЙСЭН АЖЛЫН ТУХАЙ

Проф. Г. Энхбат, ЭША. Г.Анхсанаа, ЭША. Э.Батжаргал

ТАРВАГАТАЙН АРВАН СУМАН ӨӨЛД МОНГОЛЧУУДЫН ДОТОРХ ХИРГИС (КИРГИЗ) СУМАНЫ ИРЭЛ ГАРАЛ БОЛООД ОДООХИ БАЙДАЛ

Baerta

ТАРИАТЫН ГЭРЭЛТ ХӨШӨӨНД ТОХИОЛДОХ BÏLA  ALIV  ХЭМЭЭХ НЭР

Докторант Batjargal

ТУВА БӨӨГИЙН СЭТЭР АРИУЛАХ ЁС

Б.Мөнхцэцэг (Ph.D)

ТҮРК РУНИ БИЧИГТ ГЭРЭЛТ ХӨШӨӨН ДЭХ ХЭДЭН ГАЗРЫН НЭРСИЙГ ШИНЭЭР ТАЙЛБАРЛАХ НЬ

Проф. Боржигидай Мөрөн (Ph.D)

ТҮРЭГ УГСААТ УЛСУУДЫН ТҮҮХЭНД ХОЛБОГДОХ ЭРТНИЙ БИЧЭЭС БҮХИЙ АЛТАН ЗООСНЫ ТУХАЙД (ХАРХОРИН МУЗЕЙН САН ХӨМРӨГИЙН ДЭЭЖЭЭС)

ЭША. Б.Дэжидмаа

ТҮРЭГ, МОНГОЛ ХЭЛНИЙ ӨГҮҮЛБЭРИЙН ХУВИРГАЛЫН ЗАРИМ ЖИШЭЭ

Проф. М.Ууганбаяр (Ph.D)

ХОТОН ЯСТНЫ ЗАРИМ ӨВӨРМӨЦ ҮГ ХЭЛЛЭГ, ЁС ЗАНШИЛ

Докторант Н.Нансалмаа

ХЭЛНИЙ ЕРТӨНЦИЙН ЗУРАГЛАЛ (МОНГОЛ, ТҮРЭГ ХЭЛНИЙ ГЭРИЙН ТУХАЙТ ҮГ, ХЭЛЛЭГИЙН ЖИШЭЭГЭЭР)

Проф.С.Бямбадорж

ХЯТАДЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭХ  ЗАРИМ ХОТ БАЛГАДЫН ТҮРЭГ НЭРИЙН ТУХАЙ

Проф. В.Батмаа (Ph.D)

ЭРТНИЙ ТҮРЭГИЙН АЖ АХУЙ

ЭША. Д.Үүрийнтуяа

ЭРТНИЙ ТҮРЭГИЙН ҮЕИЙН ДУУЛГА БА ХАМ ДҮРСЛЭЛ

ЭША. Б.Батцоож

ЭРТНИЙ ТҮРЭГҮҮДИЙН БУЛШ ОРШУУЛГЫН ЗАН ҮЙЛ” (ANCIENT TURKIC GRAVES AND THEIR FUNERAL RITUALS)

ЭША. Н.Баярхүү

ЯПОН ДАХЬ ТҮРЭГ СУДЛАЛ

Доктор (Ph.D) Б.Хишигдэлгэр