Tam Metin Gönderimi

Bildiri tam metinlerinin Bildiri Yazım Kurallarına uygun olarak 1 Mayıs 2018 tarihine kadar orhundananadoluya@gmail.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyumda sunulacak bildirilerin tam metin basılı olarak sempozyum esnasında katılımcılara verilmesi planlandığından bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler sempozyumda sunulsa dahi bildiriler kitabına alınmayacaktır. Tam metinlerde Sempozyum kurulları tarafından düzeltme yapılmayacağından bildiri metinlerindeki hatalardan bildiri sahipleri sorumludur.

BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Metinlerin, aşağıdaki kurallara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:

 • Tam metinler; Times New Roman yazı karakteri ile, 1 satır aralığında, A4 sayfa boyutunda ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde hazırlanmalıdır. Zorunluluk sebebiyle özel font kullanılması durumunda bildiri metni gönderilirken durumun izah edilerek kullanılan özel fontun da bildiri metniyle gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiriler sıra ile aşağıdaki bölümleri içermelidir (Tamamı en fazla 15 sayfa):
 • Bildiri Başlığı (11 punto, kalın, büyük harf)
 • Yazar(lar)ın adı ve kurumu (11 punto)
 • Özet (11 punto, en fazla 200 kelime)
 • Anahtar kelimeler (11 punto, en fazla 5 tane)
 • Bildiri başlığının İngilizcesi
 • İngilizce Özet (abstract)
 • İngilizce anahtar kelimeler (key words)
 • Bildiri metni
 • Kaynakça

 

Bildirilerin Niteliği

 • Bildiri dilleri Türkçe, İngilizce ve Moğolcadır.
 • Bildirinin özgün ve daha önce başka bir ulusal/uluslararası kongrede sunulmamış olması gerekir.
 • Bildiriler özet, kaynaklar, ekler, şekil ve tablolar dâhil 15 sayfayı geçmemelidir.
 • Metin içerisinde ana başlıklar kalın ve büyük, alt başlıklar kalın ve sadece ilk harfleri büyük olarak ve numara verilmeden yazılmalıdır.
 • Ana başlıklarla, alt başlıklar, tablo ve şekillerden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır.
 • Bildiri metni 11 punto ile iki yana yaslı olarak düzenlenmeli, paragraflar arasında boşluk bırakılmalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 • Kaynaklar, APA (American Psychologial Associaton) yöntemiyle belirtilmelidir. (Gömeç, 2014: 98) gibi. Dipnot kullanılması gereken durumlarda dipnotlar yazı içinde numara verilerek, sayfa altında 10 puntoda yazılmalıdır.
 • Metinde yararlanılan tüm kaynaklar “Kaynakça” kısmında alfabetik olarak sıralanmalı ve yazar(lar)ın soyadı, ad(lar)ının ilk harf(ler)i, parantez içinde yayın yılı, kaynağın adı, yayınlandığı yer (makale ise dergi adı, bildiri ise toplantı adı, kitap ise yayınevinin adı ve şehir), kaynağın cilt, (varsa sayı) ve (makaleler için) sayfa numaraları düzeninde verilmelidir.